Svarbi informacija

 

Vadovaujantis žemiau nurodytais teisės aktais, vežėjai įpareigoti tikrinimo įmonėje (bandymų stotyje) laiku atlikti specialių transporto priemonių ATP (FRC, FNA, RNA, IN) patikras, ir su tikrinimo įmonėje (bandymų stotyje) išduotomis patikros ataskaitomis kreiptis į Valstybinę kelių transporto inspekciją prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos dėl sertifikato pratęsimo.

Teisės aktai:

Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos viršininko 2009 m. kovo 31 d. įsakymas Nr. 2B-119 „Dėl izoliuotų transporto priemonių, transporto priemonių-šaldytuvų, mechaninių transporto priemonių-refrižeratorių ir apšildomų transporto priemonių, naudojamų greitai gendančių maisto produktų tarptautiniams gabenimams sausumos keliais, sertifikato išdavimo, pratęsimo ir atnaujinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir visi jo galiojantys pakeitimai ir papildymai.

Susitarimas dėl greitai gendančių maisto produktų tarptautinio gabenimo ir tokiam gabenimui naudojamų specialių transporto priemonių (ATP). Priimtas Ženevoje 1970m. spalio 1d., įsigaliojo nuo 1976m. lapkričio 21d. ir visi jo galiojantys pakeitimai ir papildymai.

 

 

 

Vežėjas, užsakydamas specialios transporto priemonės tikrinimą, tikrinimo įmonės ekspertui privalo pateikti:

 

 

  • Specialios transporto priemonės registracijos liudijimą;
  • Seną ATP sertifikatą;
  • Prašymą atlikti specialios transporto priemonės tikrinimą;
  • Ekspertui pareikalavus, vežėjas turi pateikti papildomus dokumentus (schemas, tikrinimo ataskaitas, sąskaitas, ir kt.), kurių gali prireikti specialios transporto priemonės tikrinimui.