Apie mus

UAB ”ATP patikros” yra vienintelė Vilniaus regione įgaliota Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos atlikti greitai gendančių maisto produktų tarptautinio gabenimo ir tokiam gabenimui naudojamų specialių transporto priemonių ATP patikras (FRC, FNA, RNA, IN). Tikrinimo procedūros atliekamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos nustatyta teisės aktų tvarka bei JT Susitarimu.


Atliekame visų puspriekabių refrižeratorių bei cisternų ATP (FRC, FNA, RNA, IN) patikras. Dingus, pametus ar kitaip netekus seno sertifikato, padedame atkurti techninius parametrus, t. y. K koeficientus ir šaldymo įrangos gamintojo nustatytus galingumus.


Vokietijos Germanischer Lloyd Hamburgo bandymo stotyje išduoti sertifikatai patvirtina darbuotojų gebėjimą atlikti ATP patikras, atitinkančias kiekvieno kliento reikalavimus pagal galiojančius teisės aktus, garantuoja teikiamų paslaugų kokybę, tikslius užsakymų įvykdymo terminus, rimtą požiūrį į darbą, įsiklausant į individualius kliento poreikius. Reaguojame į kiekvieną paklausimą, pasiūlymą. Darbo laiką deriname tarpusavyje, atsižvelgdami į užsakovo pageidavimą. Gerbdami ir naujus, ir savo nuolatinius klientus, stengiamės lanksčiai priimti sprendimus dėl atsiskaitymų, visada randame galimybę tartis dėl papildomų nuolaidų.